Stichting AMBI
Stichting AMBI Doelstelling

Stichting AMBI

For English text scroll down

De stichting AMBI is in maart 2011 opgericht. De naam Stichting AMBI staat voor; het Aanpakken van het Misbruiken van Beeldmateriaal en Internet. De stichting is een vervolg van een in 2009 gestart project.  

Aanleiding voor het oprichten van de stichting:

De stichting is opgericht naar aanleiding van het groeiende probleem  van het bedreigen, chanteren en pesten met behulp van digitaal beeldmateriaal.

De laatste jaren zijn er steeds meer verhalen te horen dat foto’s en filmopnames van slachtoffers  en de mogelijkheid dit te verspreiden via het internet worden misbruikt als een chantagemiddel, als middel om iemand te beschadigen of als middel om te pesten.

Mensenhandelaren en loverboys gebruiken comprimerend beeldmateriaal (foto’s en filmopnames) als chantagemiddel om hun slachtoffers te dwingen zich te prostitueren, of drugs te smokkelen. Het komt ook voor dat een computer en webcam van een nietsvermoedend slachtoffer worden gehackt. Waarna het slachtoffer met het ongemerkt verkregen beeldmateriaal wordt gechanteerd.  Ook wordt het gebruikt voor het digitaal pesten en / of bedreigen van klasgenoten of onbekenden.  In alle gevallen wordt de mogelijkheid om het digitaal beeldmateriaal via het internet te verspreiden als extra dreigmiddel gebruikt. 

Voor  een uitvoerige beschrijving van de problematiek zie het artikel ; “het misbruik van beeldmateriaal” wat op deze website is te vinden.

De stichting AMBI heeft zich ten doel gesteld om dit probleem onder de aandacht te brengen en te onderzoeken of het mogelijk is hier een oplossing voor te vinden.

Doel van de stichting:

Naar aanleiding van het probleem heeft de stichting zich als doel gesteld:

- het stimuleren van  onderzoeken naar technologische middelen die het chanteren, bedreigen en pesten met behulp van digitaal beeldmateriaal onmogelijk maakt.

- onderzoek te laten doen (door derden) naar wat er technologisch mogelijk is om een antwoord te vinden op deze problematiek.

- daarnaast ook het stimuleren van en zoeken naar andere middelen, naast de technologische, waarmee het doel kan worden bereikt.  

-het verrichten van onderzoek naar deze problematiek, het geven van voorlichting over de problematiek en de gevonden oplossingen.

De stichting streeft (als einddoel) naar een situatie waarin het mogelijk is om beeldmateriaal, dat tegen de wil van een persoon is gemaakt en wordt verspreidt, op het internet is op te sporen. Waarna de beheerder van de site kan worden aangesproken om de foto of film op verzoek van het slachtoffer van de site af te halen.

Samenwerking:

De stichting werkt samen met;

Contact:

Het is mogelijk om contact op te nemen met de stichting via het email adres: info@stichtingambi.nl

 

Categorieën
The AMBI Foundation

The AMBI Foundation

The AMBI foundation was established in March 2011. The name AMBI stands for ; Tackling the Misuse of Images and the Internet. The foundation has evolved from a project started in 2009.

 

The motivation for the establishment of the foundation:

The foundation was established in response to the growing problem of threats, blackmail and bullying using digital images and the internet. In recent years there have been more and more  reporting’s about stories, that photographs and video recordings of people, and the possibility to spread them through the internet, are being misused to blackmail them, to bully them or to damage them.

Human traffickers, pimps or pedophiles misuse compromising photo’s or videos of their victims to blackmail them. And to force their victims into prostitution or drug smuggling Digital bullying and humiliating of victims by classmates, vengeful ex partners or even unknown persons is also an increasing phenomenon.

The images that are being used;

- are obtained after hacking the computer and webcam of an unsuspecting victim.

- have been made in secrecy by the perpetrator(s) using the camera of a mobile phone.

- have been made by the perpetrator(s) whereby they use violence to force their victims into a compromising situation

In all cases, the ability to distribute these images over the internet is being used as an additional threat agent. You can read an elaborate description of this problem in
the article, "the abuse of images" which can be found on this website.

The AMBI foundation has made it their object to highlight this problem and explore the possibility of an ict solution for this problem.

The AMBI foundation has made it their object;

- to encourage research into technological means which can make it difficult to use digital images for blackmailing, threatening and bullying.- to encourage research that can give an answer to the question; what is technologically possible to tackle this problem.

-also encourage and seek other means, other than technology, that makes it possible to achieve the foundations object.

-conducting research on these problems, providing information about these problems and
found solutions.

The foundation aims (final goal) to create a situation whereby it is possible to search and detect images of victims on the internet. Images taken and spread on the internet against their will. When these images are found, the administrator of the site will be requested to removed the photograph or video from the site.

Cooperation:

The foundation works together with,

• The Office for Education & Training: open eyes http://www.openogen.com

• The Citizens Committee against injustice http://www.burgercomite.nl/

• the knowledge centre of Bètawetenschappen at the University Utrecht.  http://www.uu.nl/beta/kennispunt

Contact:

You can contact the Foundation via email: info@stichtingambi.nl